กิจกรรมค่ายอาสาฯ ดีๆ ของน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไปช่วยน้องๆ บูรณะซ่อมแซม ปูพื้น ทาสี และทำความสะอาด โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี